Önfejlesztésért Alapítvány - Csikung tanfolyamok, stressz oldás, meditációs tanfolyamok

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Önfejlesztésért Alapítvány

RÓLUNK > Rólunk
Közlemény tanfolyamainkról !!!

A Mingtang Egyesület, az Önfejlesztésért Alapítvány és a Nabú  és Társai Kft. megszüntetését végelszámolással 2014 évben megkezdtük, ezért a Mingtang Központ telephelyén tanfolyamokat nem tartunk, a továbbiakban csak jótékonysági tanfolyamokat tartunk évente 2-3 alkalommal bérelt teremben, melyeken való részvétel feltételei a következők:

 • Minimum 20 fő részvétele (elözetes regisztrációval).

 • Az általunk megadott négy nonprofit alapítvány egyike részére min. 10000 Ft befizetése, (ezek nevét és számlaszámát weblapunkon a későbbiekben közzé tesszük).*

 • A tanfolyamot bérelt helység tartjuk annak bérleti díjának arányos részének befizetése a tanfolyam kezdetén a bérbeadó pénztárába.


Megjegyzés: *A szóbajöhető nonprofit alapítványok megjelölése a későbbiekben történik, de ilyenek lehetnek  például gyermekek élelmezésével foglalkozó, vagy állatmenhelyet fenntartó alapítványok.

Regisztráció >>>>>>>>>


Az alapítványról
Az alapítvány 2006-ban abból a felismeréstől vezérelve jött létre, hogy a XXI. század társadalma számára az egyén, az ember önfejlesztése, az egyik legfontosabb feladat. Az egyén önmegvalósítása egészségének megőrzésével kezdődik, hogy alkalmassá váljon a benne rejlő képességek fejlesztésére, ami által környezete és a társadalom fejlődéséhez is hozzájárul.  Az alapítvány megalakítását a csikunggal kapcsolatos egyre bővülő és specializálódó teendők is indokolták. Az alapítvány fejlesztési munkát, kutatásokat végez a csikung gyakorlás hatásairól, oktatási anyagok akkreditációját végzi. Az alapítvány jótékonysági valamint ingyenes programokat szervez elsődlegesen krónikus betegek gyógyulási folyamatainak elősegítésére. Ápolja a nemzetközi kapcsolatokat. A csikung és a hagyományos kínai orvoslás kapcsolódó területeinek állami főiskolai oktatását látja el, ilyen három féléves oktatást folytat a Szent István Egyetem Egészségügyi és Környezetegészségügyi Intézetében Gyulán "Egészség- és személyiségfejlesztés keleti technikákkal (Csikung)" címmel, összesen 135 tanórában. Az alapítvány irányításával, az általa kidolgozott tananyagot tornaórákon (Mingtang Fitnesz Csikung) gyakorolhatják a hallgatók. Az alapítvány akkreditáltatta az Egészségügyi Továbbképző és Szakképző Intézetben (ETI) a Mingtang Csikung Alapozó szint 40 órás tananyagát, így a csikung területén egészségügyi szakdolgozók és természetgyógyászok számára kreditpontos képzésre nyílt lehetőség.

Az alapítvány a keleti, távol-keleti technikák egészségmegőrző, személyiségfejlesztő lehetőségeinek korunk embere számára hasznosítható területeit használja fel céljai elérése érdekében. Olyan tevékenységek, technikák elterjesztését végzi, amelyek keleten több ezer éves múltra tekintenek vissza, mégis a ma embere számára hasznosítható értékeket tartalmaznak. Céljai elérése érdekében használja az egyén és környezete adta lehetőségeket, csökkentve ezzel az egészségmegőrzés személyi és közösségi költségeit, olyan tudás átadása által, mely az egyén környezetének harmonikusabbá tételében jelentkezik, csökkentve ezzel a társadalmi és munkahelyi feszültségeket.

Mit fejez ki az alapítvány logoja?
Kifejezi a növekedést, kiterebélyesedést, a fejlődést és ezen keresztül az önmegvalósítást. A logo egy szimbolikus fát ábrázol, mely melynek formája az emberi agyra emlékezteti a szemlélőt. A logo összeköti a régmúlttól napjainkig is jelentős fejlödést mutató csikung tudását, korunk egyik legfontosabb kutatási területével az emberi agy megismerésével. A fa a csikung egyik legfontosabb szimbóluma, miközben az agy napjainkban az egyén önmegvalósításának legfontosabb eszköze. A zöld szín a fához, a tavaszhoz kapcsolódik, a minden irányba való kiterebélyesedés érzését hivatott felkelteni, ugyanakkor kifejezi a nyugalmat, a belső békét is.Logonk fő mondanivalója, hogy a növekedéshez szilárd alapra, a fizikai és mentális szint harmonikus összhangjára van szükség, mely környezetével szinkronba kerül. Az egyén múltja és az őt körülvevő társadalom története határozza meg korunk mítoszát, ez életünk alapja, melyből kiindulva építheti fel az egyén önmagát, azt az ént mely a jövőbe nézhet és ott is megtalálja helyét. A növekedéshez, az önfejlődéshez az egyén belső stabilitására van szükség, amit a fa gyökerei szimbolizálnak. A csikung belső iskoláiban, így a Mingtang Csikungban is kiemelt szerepe van az agynak, az összeszedettségnek mely koncentráló kepességben, intuitív kepességekben jelentkezik, de erre csak a nyugodt tudat képes. A gondolatok célzott, tudatos irányításával növelhető a koncentráló képesség és számos készség fejleszthető, ezt fogalmazták meg a csikung belső iskoláinak tanítói, így kapcsolódik a csikunghoz szorososan a meditáció, az agyi tevékenység lecsendesítése és célirányossá tétele. A logonkban a tudat jelentőségét szimbolizálja a fa koronája, melynek sematikus rajza az emberi agyra, törzse a nyúltagyra utal, gyökerei az idegpályákra és azok végződéseire.

Az alapító okiratban megfogalmazott vezérelvek

Az alapítvány a keleti sok ezer éves kultúra tudására építve kívánja megvalósítani az alábbi célkitűzéseket:

 • Egészségmegőrzés és egészségjavítással kapcsolatos tudás átadása, gyakorlási lehetőségeinek biztosítása

 • A Chi Kung és egyéb más távol-keleti technikák rekreáció területén nyújtott lehetőségeinek, feltárása, alkalmazása.

 • Épített környezet fejlesztése az elöző pontban jelzett tudás adta lehetőségek felhasználásával, a jobb, emberhez közelibb környezet létrehozásához nyújtott tudás feltárásával, és átadásával.

 • Munkahelyi légkör javítása, munkateljesítmények növelésében nyújtott lehetőségek feltárása és széles körben való terjesztése, melyek kiterjednek a munkahelyi ártalmak csökkentésére is.

 • A Chi Kung és vele rokon technikák nyújtotta önfejlesztési és gyógyítási lehetőségek feltárása, ezzel kapcsolatos kutatás, oktatási, praktizálási tevékenység és annak szervezése.

 • Hanganyagok, videók létrehozása, ezekkel kapcsolatos kiadói tevékenység.

 • Közösségi, oktatási, tanácsadói és gyógyító központ létrehozása, működtetése és elterjesztése.

 • Önálló polgári kezdeményezések; jogi személyiségű, illetve az alapítványhoz szorosan kapcsolódó Chi Kunggal és vele rokon technikákra épülő egyesületek, klubok létrehozása, tevékenységük koordinálása.

 • Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Nemzetközi alapítványokkal, nemzeti szervezetekkel való kapcsolattartás.

 • Feng Chi oktatása és az ezzel kapcsolatos szakértői, kutatási tevékenység szervezése, gyakorlása.

 • Eszségmegőrzéssel kapcsolatos kül- és belföldi életmód táborok szervezése.

 • Eszségmegőrzéssel kapcsolatos kutatómunka.

 • Környező országok Chi Kungosaival való együttülődés, kölcsönös tapasztalat átadás, segítségnyújtás.

 • Egyéni személyre szabott önfejlesztő tréningek.


Közéleti szerepvállalás
Közéleti szerepet az alapítvány csak és kizárólag a civil szférában vállal, pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem kaphat, illetve azokat nem támogatja, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz