Nabu és Társai Kft - Csikung tanfolyamok, stressz oldás, meditációs tanfolyamok

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Nabu és Társai Kft

RÓLUNK > Rólunk
Közlemény tanfolyamainkról !!!

A Mingtang Egyesület, az Önfejlesztésért Alapítvány és a Nabú  és Társai Kft. megszüntetését végelszámolással 2014 évben megkezdtük, ezért a Mingtang Központ telephelyén tanfolyamokat nem tartunk, a továbbiakban csak jótékonysági tanfolyamokat tartunk évente 2-3 alkalommal bérelt teremben, melyeken való részvétel feltételei a következők:

  • Minimum 20 fő részvétele (elözetes regisztrációval).

  • Az általunk megadott négy nonprofit alapítvány egyike részére min. 10000 Ft befizetése, (ezek nevét és számlaszámát weblapunkon a későbbiekben közzé tesszük).*

  • A tanfolyamot bérelt helység tartjuk annak bérleti díjának arányos részének befizetése a tanfolyam kezdetén a bérbeadó pénztárába.


Megjegyzés: *A szóbajöhető nonprofit alapítványok megjelölése a későbbiekben történik, de ilyenek lehetnek  például gyermekek élelmezésével foglalkozó, vagy állatmenhelyet fenntartó alapítványok.

Regisztráció >>>>>>>>>


A Nabu és Társai Kft. két fő üzletága:

I. Önfejlesztő és stresszoldó technikák oktatása a kínai chi kung mozgásos és meditációs gyakorlataira alapozva. A technika segítséget nyújt a mindennapokban az egészségmegőrzéshez, a munkában pedig a kiégés (burn-out) elkerüléséhez és a stresszoldáshoz. Előzetes egyeztetés alapján cégek számára vezetett programok:

- csapatépítő és stresszoldó tréningek,
- relaxációs tréningeket
A területet vezeti: Dr. Berend Róbert

II. Stratégiai üzletfejlesztési tanácsadás. Két fő területünk a tanácsadás és oktatás.
Tanácsadás

-üzleti modell kialakítása
-üzleti terv készítése, ezen belül: marketing és értékesítési tervezés és pénzügyi tervezés,
-nemzetközi partnerkapcsolatok építése.

Oktatás

- marketing és kommunikáció
- pénzügyi alapismeretek.

    A területet vezeti: Berend Dóra

  • A Mingtang Központban a '90-es éveik óta folyik chi kung oktatás. Az Önfejlesztésért Alapítvány a Szent István Egyetem Gyulai Egészségügyi Fakultásán három félévben orvosok, egészségügyi dolgozók és hallgatók számára tartott képzést. A képzés során a résztvevők megismerték a keleti orvoslásban alkalmazott technikákat melyek egyre népszerűbb kiegészítői az akadémikus orvoslásnak és az egészségturizmusban is növekvő népszerűségre tesznek szert. A csikung gyakorlatok és meditációk szerepe elsősorban a stresszoldás és burn-out (kiégés) vonatkozásában jelentős, de fokozatosan az egészséges életmód részévé válnak.

  • A Nabu és Társai Kft. megalakulásától komplexen alkalmazza a kínai stresszoldó technikákat a vállalati szférában a koncentráló- és intuitív képességek javítására, szabadidős szolgáltatások keretében pedig az életminőség javítására, az egészséges életmód elősegítésére.

  • A Nabu és Társai Kft. az Önfejlesztésére Alapítvánnyal közösen koordinálja a Mingtang rendszer oktatóinak és csikung tanárainak képzését. Együttműködő partnereivel közösen chi kung sportoktatói OKJ képzést végez.

Névadónk

A Kft. megalakulásakor olyan nevet adtunk a vállalkozásnak, amely kapcsolódik a távoli múlt kultúráihoz és a modern kor vállalkozói világához is. E kettősséget fejezi ki az ősi föníciai társadalom a maga több ezer éves kultúrájával.
Nabu mezopotámiai, akkád istenség. Az időszámítás előtti évezredekben a mezopotámiai kultúra megtestesítőjeként főistenként tisztelték, és olyan kozmikus vonásokkal ruházták fel, melyek a pénz feltalálásának korát jellemezték. Megjelentek a szellemi foglalkozások - írás, számolás tudománya, a művészetek melyek istene Nabu lett. A név a későbbi kultúrákban is pozitív előjelel jelenik meg: babiloni nyelven jelentése „beszélő”, héberül „Nebo” néven ismert, az Ó Testamentumban is megemlítik, néhány személynévben mint előnév (például Nabukodonozor). Neve a Csillagok háborújában feltűnik, mint Naboo bolygó természetközeli világának névadójaként, kifejezve a békét, a harmóniát, a tudást és a fejlődést. Apja Marduk az akkád hitmítoszban a magasság és a mélység istene volt, mely tulajdonságokkal mint főistent Nabut is felruházták. Így megszemélyesíti azt a későbbiek keleten létrejött gondolatot amely a „fent”, „lent” és közte az „ember” hármasságának kozmikus egységét tekintette a természet alapvető mozgató rugójának és legkifejezőbben a taoizmus világában jelent meg. E vallásfilozófia az embert a világmindenség szintjére emeli, mint egyenrangú résztvevőt, a látható és láthatatlan világ közt mint egyesítő erő jelenik meg az Ember. Nabu a bölcsesség, az ékesszólás istene feleségével Tasmétuval közösen hozta létre az írás tudományát, ezért tudósként az írás művészetének isteneként tisztelték. A mindenség írnokaként tartják számon, akire az istenek az emberi sorsokat tartalmazó táblákat bízták. Írásba foglalta az isteni törvényeket, azt ami a világból az ember számára láthatóvá vált. Kapcsolatot tartott a látható és láthatatlan világ közt, az Istenek és az Emberek között. Jelképe az írónád.

A Nabu és Társai Kft neve kifejezi a fejlődést, a progresszivitást, az ember szabad gondolkozását, a tudomány és tudás tiszteletét.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz