Mingtang csikung alapszint - Csikung tanfolyamok, stressz oldás, meditációs tanfolyamok

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Mingtang csikung alapszint

TANFOLYAMOK
Közlemény tanfolyamainkról !!!

A Mingtang Egyesület, az Önfejlesztésért Alapítvány és a Nabú  és Társai Kft. megszüntetését végelszámolással 2014 évben megkezdtük, ezért a Mingtang Központ telephelyén tanfolyamokat nem tartunk, a továbbiakban csak jótékonysági tanfolyamokat tartunk évente 2-3 alkalommal bérelt teremben, melyeken való részvétel feltételei a következők:

 • Minimum 20 fő részvétele (elözetes regisztrációval).

 • Az általunk megadott négy nonprofit alapítvány egyike részére min. 10000 Ft befizetése, (ezek nevét és számlaszámát weblapunkon a későbbiekben közzé tesszük).*

 • A tanfolyamot bérelt helység tartjuk annak bérleti díjának arányos részének befizetése a tanfolyam kezdetén a bérbeadó pénztárába.


Megjegyzés: *A szóbajöhető nonprofit alapítványok megjelölése a későbbiekben történik, de ilyenek lehetnek  például gyermekek élelmezésével foglalkozó, vagy állatmenhelyet fenntartó alapítványok.

Regisztráció >>>>>>>>>


Mingtang Csikung (MCK) tanfolyamok
(chi kung, csi kung, qigong, qi gong)

A Mingtang iskola rendszerének gerincét képezi az Alap, Középhaladó, és Haladó tanfolyamaink. Mély és átfogó elméleti és gyakorlati chi kung ismereteket adnak. Az Alapszint a Bionergetic Kiadó által Berend Róbert szerzeményében megjelent "Chi Kung a gyakorlatban" című könyvére épül. További szintek elméleti alapját a Bionergetic Kiadó Dr. Mingtang Xu, Dr. Berend Róbert "A chi kung világa" című könyvének 3. kiadása adja. A tanfolyamokon olyan ismeretek is átadásra kerülnek, melyek a könyvekben az esetleges rossz begyakorlást elkerülendő nem kerülhetnek leírásra. A kiterjedt energetikai ismereteken alapuló gyakorlatok bizonyos mélységeikben azok biztonságos elsajátítása miatt csak chi kung mester, oktató segítségével és felügyelete mellett adhatók át. Az alapszintű tanfolyamon a résztvevők három füzetben mintegy 160 oldalnyi jegyzetet kapnak kézhez.


A Mingtang Csikung (MCK) szintjei

 • Alapszint 25 óra (40 perces tanórákban számolva mintegy 35 óra) két hétvégén szombatonként 9-18 óra vagy 8-16,30  közt  (közben 30 perc vagy 1 óra ebédszünet), vasárnaponként 9-13 illetve 9-14 óra közt.

 • Középhaladó szint 24 óra (40 perces tanórákban számolva mintegy 34 óra) két hétvégén szombatonként 9-18 óra közt (közben  1 óra ebédszünet), vasárnaponként 9-13 közt.

 • Haladó szint 35 óra (bentlakásos rendszerben, öt nap).


Alapszint (és a későbbi szintek is) hosszabb időtartamuk miatt több napos tanfolyami formában, vagy chi kung táborokban tanítjuk. A tanfolyamokon való folyamatos részvétel szükséges. Az alap és középhaladó tanfolyamokon belüli modulok (6-6 4 órás blokk) oly mértékben egymásra épülnek hogy hiányzás esetén bepótolhatatlanok. Ennek oka, hogy a tanfolyamokon bizonyos energiacsatornák megnyitása és képességek fejlesztése történik, melyek kimaradása esetén a ráépülő gyakorlatok nem működnek.  (Ilyenkor a hiányzás napja után a tanfolyam nem folytatható, de a résztvevő számára egy következő tanfolyamon annak első napjától a tanfolyami díj ismételt befizetése nélküli részvételi lehetőséget biztosítunk.) Az alapszint elvégzése önmagában teljes értékű program, a további szintek a képességek fokozását és speciális képességek kifejlesztését célozzák.
Középhaladó és haladó szint
en az újonnan megtanult mozgásos gyakorlatok száma csökken és nagyobb hangsúlyt kapnak az agyi tevékenységet kordában tartó gyakorlatok, a speciális aktív meditációkra épülő gyakorlatok, az aktív agyi tevékenységet megkövetelő gyakorlatok. A továbblépni nem kívánók számára az alapszint önmagában is teljes értékű, a holisztikus önkezelés hatékony eszköze.


Az alapszintű csikung tanfolyam időbeosztása

A tanfolyamon öt 4 órás és egy 5 órás blokkból áll:

 • Az első (blokk) négy óra elméleti alapozás.

 • A 2-4. blokkokban chi kung gyakorlatok, energetikai mozgásos, meditációval összekötött gyakorlatokat tanul meg a résztvevő. A programban a légzéstechnikához és tudati koncentrációhoz kötött meditációs módszereket elsajátítják a résztvevők és megtanulják az energia testen belüli tudati koncentrációval történő akaratlagos mozgatását. Mozgásos, harcművészeti chi kung meridián nyújtó gyakorlatok is szerepelnek a programban.

 • Az 5-6 blokkban önkezelés, öngyógyítás stressz és depresszióoldás hangsúlyos, de a mások gyógyításának alapjait is megismerik a résztvevők.


A Mingtang Csikung Alapszint azoknak szól


A tanfolyam az egészségmegőrzés és a stressz, depresszióoldás hatékony módszereit nyújtja át. Eszköztárában gazdagabb, mint az Ezüst 12 chi kung program, úgy életmód mint hatékonyság tekintetében dinamikus, de folyamatos önfejlődés alapjait teremti meg. Célja az önmegvalósítás, ehhez pedig pozitív szemlélet, stressz és depresszió mentesség valamint jó egészségi állapot szükséges ezek megszerzéséhez szükséges utat rövidíti le ez a program. A magasabb szintek az energetikai világ mélyebb működését ismertetik meg elméleti és gyakorlati módszerekkel. Azoknak hasznos, akik:

 • Szeretnék szellemi képességeiket kihasználva tudatos eszközként használni az energiákat.

 • Igazán hatékony, tudatos eszközt szeretnének kezükbe kapni mellyel saját egészségüket karbantarthatják és megismerhetik annak módját, miként segíthetnek másokon.

 • Szeretnék a chi kung lényegét megismerni és megérteni, és a mozgásos energetikai gyakorlatok mellett szeretnék megtanulni érzékelni, felismerni a chi jelenlétét, megtanulni annak tudati koncentrációval történő mozgatását és sokoldalú felhasználását.

 • Céljaik felé tudatosan szeretnének haladni, megtalálva az életútjukhoz igazodó célt, utat találva a biztonságos fejlődés felé.


A tanfolyam célja és leírása


Cél az önmegvalósítás, melyhez az egészségen, stressz és depressziómentes állapoton keresztül vezet az út. A résztvevők már az alapszint elvégzése után a chi kungot olyan szinten megismerik, hogy az élet mindennapi helyzeteiben önállóan felismerik mely módszerrel tehetik harmonikusabbá környezetüket, mely képességek a további két szint elvégzésével elmélyíthetők. Pusztán egy példa arra hogy mit érhetünk el; egy feszült munkahelyi tárgyalás légkört konstruktív munkaértekezletté lehet alakítani. A Mingtang csikung módszerénél hangsúlyt a tudati edzésre helyezzük, az agyi működés koordinálásával, a környezetünk (személyek és az épített környezet) energiái befolyásolhatók. A gyakorlás eredményeképpen a koncentráló képesség javulása mellett jelentékeny előrelépés érhető el az intuitív képességekben, (megérzések egyre inkább a tudatos jövőbe látást segítik), miközben az egészségi állapot helyreáll. A chi kung természet harmóniájára épülő szabályai, ismeretük a gyakorlót a mindennapi élet etikai szabályainak betartása felé viszik el, mely szabályok betartása esetén az egyén képes önmagát úgy megvalósítani, hogy közben mások érdekeit nem sérti. A Mingtang csikung magasabb szintjei az agy természetes működésére építve olyan minden emberben meglévő, de napjainkban már nem használt - és így nem tudatos - képességeket fejlesztenek és emelnek ki a tudatalattiból, melyek a külső szemlélő számára misztikusnak tűnhetnek. Ez a szintű ismeret esetleg energetikai visszaélésre adhat lehetőséget, ezért a mesternek joga van a résztvevőknél az Alapszintet követő magasabb szintű tanfolyamokon való részvétel kérdésében dönteni.

A Mingtang Chi Kung (csikung, csi kung, qigong, qi gong) magasabb szintjei a sokáig titokban tartott kínai tudás tudományába, művészetébe vezetnek be.

Mingtang Csikung Alapszint tananyagaBlokkonként tájékoztató jelleggel ismertetjük a tananyagot (az első öt  blokk négyórás, míg a hatodik ötóras). A tananyag egy-egy blokk teljes idejét kitölti, szünetet (10 perc) max. két alkalommal  tartunk.

1. Blokk előadás (szombat délelőtt)

1. 1 Az energiák világa a tudomány tükrében.
1.2. Energiákról, betegségek létrejöttéről a nyugati és keleti gondolkozás tükrében.
1.3. Általános tájékoztatás az energiákról, a világban létező három fő irányzatról:

 • Keleti, amely a három "Dan Thien"-re épül.

 • Indiai, amely hét fő "Csakrára" épül.

 • Európai, amely az "Aurára" épül.

Elöadásban kitérünk a keleti energia világra, annak áttekintő ismertetését adjuk:
- Beszélünk arról hogy mi a Chi Kung és annak tartalma,
- Miért érdemes gyakorolni.
- Fogalakozunk a különböző csikung stílusokkal, más technikákkal való kapcsolatáról (pl. joga), szerepéről a harcművészetek, a gyógyítás,  az öngyógyítás, a feng shui területén.
- Megismerkedünk az információ, a szimbólumok jelentőségével, a kínai energiatan alapjaival és az öt-elem tanával.


2. Blokk (szombat délután)

2.1. Előző blokk tapasztalatainak megbeszélése (kb. 15 perc).
2.2. Gyakorlatok tanulása:
2.2.1 Energetikai előkészítő gyakorlatok:

 • Ujjak energia csatornáinak megnyitása.

 • Három eggyé válik.

 • Lótusz megnyitása.

 • Égi és földi energiagyűjtés.

 • Önimádó macska

 • Bugyboréékoló forrás.

 • Szent darú vizet iszik.

 • Energiatisztítás.

2.2.2 Energia gyűjtő gyakorlat:

 • Statikus nagyfa.

2.2.3 Kilépési sor

 • Kezek összedörzsölése (ujjak felfelé néznek).ás (föl Žle Žhátra).ésülködés.ülhúzogatás  fölfelé Žlefelé.üldörzsölés a fülkagyló külső szélén Žbelül.ül alatti dörzsölés.ás.

 • Ütögetések: Vállak és karok (bal majd jobb).Žövmeridián Žmell.át: baloldalon Ž hát jobb oldalon Žhát és derék (előre hajolva).ütögetés: bal oldalon Žjobb oldalon Žmindkét oldalon.álás.lábszár hátul Žoldalt Želöl Žközépen.ábfej.

2.3. Chi kung gyakorlás a megismert gyakorlatokkal (15-25 perces nagyfával).


3. Blokk (vasárnap délelőtt 13 óráig)

3.1. Előző blokk tapasztalatainak megbeszélése (kb. 15 perc).
3.2. Meditáció alapjainak ismertetése, alap meditáció végzése (kb. 30 perc).
3.3. Izomújtó, ernyesztő gyakorlatok tanulása (29 gyakorlat).
3.4. Gyakorlatok tanulása:
3.4. 1 Energetikai előkészítő gyakorlatok:

 • Sárgasárkány palotája.

 • Mesebeli sárkány felkeveri a tenger vizét.

3.4.2 Energia gyűjtő gyakorlat:

 • Nagyfa mozgásos változata.

3.4.3 Energia minöségével foglalkozó gyakorlatok:

 • Energinemesiítés (Energiafinomítás).

 • Energiamalom.

 • Vesekezelés.

 • Hangulatjaviítás energiatisztítással.

3.4 Chi kung gyakorlás a 2. és 3. blokk gyakorlataival (15-25 perces nagyfával).


4. Blokk (szombat délelőtt)

4.1. Előző blokk tapasztalatainak megbeszélése (kb. 15 perc).
4.2. Új gyakorlatok
4.2.1 Energia gyűjtő gyakorlat:

 • Dinamikus-nagyfa.

4.2.2 Energia minöségével foglalkozó gyakorlatok:

 • Égi-kiskör légzéses változat.

 • Légzéstől független változata.

 • Sétáló chi kung.

4.2.3 Szemkezelések:

 • Tenyerezés,

 • Öt ujj a szemen

 • Szemkörzések,

 • Szemizom feszítések.

4.2.4 Alvó chi kung gyakorlat ismertetése.

 • Energia nagyfa alvás közben.

 • Energia nemesítés alvás közben.

4.3. Chi kung gyakorlás a 2-4. blokk gyakorlataival (15-25 perces nagyfával).


5. Blokk (szombat délután)

5.1. Előző blokk tapasztalatainak megbeszélése (kb. 15 perc).
5.2. Új gyakorlatok:

 • Gyakorlatok a kézérzékenység fokozására.

 • Diagnosztizálási alapok ismertetése, gyakorlás.

 • Betegségkezelés energiatisztítás közben.

5.3 Gyakorlás:
5.3.1 Izomújtó, ernyesztő gyakorlatok ismétlése.

5.3. Chi kung gyakorlatok ismétlése (a 2-5. blokk gyakorlatai, 5-15 perces nagyfával).


6. Blokk (vasárnap délelőtt 14 óráig)

6.1. Előző blokk tapasztalatainak megbeszélése (kb. 15 perc).
6.2. Új gyakorlatok:
6.2.1 Energia minöségével foglalkozó gyakorlat:

 • Égi-kiskör járás közben.

6.2.2 Önkezelési technikák:

 • Energia-fásli,

 • Teremtés körének megfelelő önkezelés,

 • Betegségkezelés energiatisztítással.

6.3. Chi kung gyakorlatok ismétlése (a 2-5. blokk gyakorlatai, 5-15 perces nagyfával).
6.4. Elsősegélynyújtás alapjai.

 • Energia kivezetés.

 • Energia kicsipkedés.

 • Energia feltöltés.

 • Energiaharmonizálás.

6.5 Tanfolyam zárása (utolsó óra):

 • Talizmánkészítés.

 • Oklevél átadás.

 • Tájékoztatás a további lehetőségekről.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz