Feng shuival kapcsolatos - Csikung tanfolyamok, stressz oldás, meditációs tanfolyamok

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Feng shuival kapcsolatos

RÓLUNK > Publikációink


Az ember és természetes környezete távol került egymástól az elmúlt 200-250 évben. A munkahely kialakításában a gazdaságosság és a kontrollálhatóság volt a fő szempont. A cikkben olyan, hétezer éves keleti módszerekről lesz szó, amlyekkel az a közérzet javítása mellett jelentősen nő a teljesítmény, javul az egészségi állapot, kibontakozhat az alkotó erő. A sikerorientált térrendezés révén kis ráfordítással megteremthető a jó munkahelyi légkör, a megfelelő munkafeltételek.

Teljes cikk >>>>>>>>>>>


Hatrészes cikksorozat a feng shui energetikai hátteréről.
Megjelent a Feng Shui Magazin 2009/2, 2009/3, 2009/, 2010/1 és 2010/2-es számaiban, a hatodik rész a 2010/3 számában augusztusában jelenik meg.A cikkek teljes anyagát fokozatosan tesszük fel weblapunkra!!!1. rész Közös gyökerek - közös utak


Az életről és a világról alkotott elképzeléseinket, fogalmainkat öröklött vallási és etikai beállítottságunk, azaz a kor mítosza, határozza meg. Másfelől viszont van egy olyanfajta vizsgálódási mód, amelyet a szó tágabb értelmében "tudományosnak" mondhatunk. A feng shui vizsgálatakor, módszereinek alkalmazásában - bár eltérő mértékben, de bizonyos formában - megfigyelhető mindkét összetevő jelenléte. E kétfajta megközelítés sajátos karaktert ad annak a gondolkozásnak mely a feng shui mélyebb rétegeibe kíván behatolni. E kétfajta gondolkozást egyesek a kettő komplexitásában, míg mások leszűkítve, egy-egy terület prioritását hirdetve fogadják el világlátásuk alapjaként.

Teljes cikk >>>>>>>>>>>

2. rész Intuitiv iskolák


Az ember mindig is tudta, hogy épített környezete nem olyan, mint a természet. A természetben a világmindenség energetikai szabályai érvényesülnek, míg az épített környezet valójában az ember által befolyásolt energetikai világ. Bárhol is legyünk energiák hatnak ránk a földből és a kozmoszból, hatnak ránk az élő és élettelen természet energiái. Az épített környezet befolyásolja ezeket a hatásokat, megváltoztatja, miközben új ez idáig ismeretlen, energetikai összefüggéseket generál.  Számos tudás alakult ki annak értelmezésére, hogy ezek az erők, energiák (clii) miként hatnak az embere. Iskolák formálódtak melyek egy-egy adott természeti környezet speciális adottságait szem előtt tartva elemezték a csi embere és az épített környezetre való kölcsönhatásait.

Teljes cikk >>>>>>>>>>>


3. rész Otthonunk energiái


Belépve egy helyiségbe energiák, energetikai mozgások és áramlások hatnak ránk, ezeket érzékelhetjük, de tudattalanul is hatásuk alatt vagyunk. A feng shui által használt tárgyak energetikai hatást gyakorolnak a térre - de hogyan hatnak? Mit is csinálnak valójában ezek a tárgyak? A kérdést most nem az ismert feng shui felfogásban közelítjük meg, energiákról fogunk beszélni. Arról, hogy mit jelent az, hogy a lakókörnyezetünkben mi magunk és csalódunk tagjai, tárgyaink ott vannak. Energetikai megközelítésben ez tulajdonképpen a legfontosabb kérdés. Az egészet úgy foghatjuk fel, hogy adva van egy tér amiben mi magunk, családunk és tárgyaink elhelyezkednek. Miután ide bekerültünk ezt energetikailag egy zárt doboznak foghatjuk fel mindaddig, amig kívülről jövő hatások azt energetikailag nem változtatják meg.

Teljes cikk >>>>>>>>>>>

4. rész Mirő beszélnek a különböző iskolák?


A Kínaiak világunk kulturális örökségére legnagyobb hatást az energia, a csi gondolatával, annak tudatos használatával gyakorolták. A csi léte beépült a kínai ember gondolkozásába, mindennapjaiba, meghatározta egészségét, környezethez való kapcsolatát, fellépését a világban. E három terület a keleti gyógyításban, önfejlesztésben, a feng shuiban és a harcművészetekben manifesztálódott. Más kultúráktól eltérő koherens világképet alakítottak ki, melyet három nagy vallásfilozófiai irányzat határozott meg, konfucianizmus, taoizmus és a kínaiak speciális buddhizmusa a "csen" buddhizmus, mely a világban zen buddhizmus néven vált ismerté. E hármas egymásra hatásából egységes világszemlélet alakult ki, ötvözetük olyan vallást hozott létre, amely a természetet átható, univerzalista istenképben jeleníti meg a világ folyását.

Teljes cikk >>>>>>>>>>>

5. rész Intuíció szerepe a térrendezésben


Az intuitív iskolák a feng shui több ezeréves fejlődésének tapasztalatainak a tárgyi világ szimbólumokban megfogalmazott tudását, hatásosabbá teszik energetikai ismeretekkel valamint a megérzéssekkel ezek szintézisét adva. Számos intuitív vonal ismert, melyek mindegyike a feng shui kifinomult tudását juttatja el az alkalmazójához, így a FENG CHI szószerinti fordítása kifinomult, esszenciális tudást és annak alkalmazását jelenti. Tudjuk, hogy a feng shui szimbólumokhoz kötődő tárgyi világa milyen változásokat hoz létre egy kérdéses esetben, ugyanakkor érzékeljülc a ránk ható energiákat, az intuitív iskolák e kettőt összekapcsolják. Együttes használatuk egy sok-sok ismeretlent magába foglaló rendszer, ahol számos olyan tudás jelenik meg amelyeket az idáig nem is használtunk.

Teljes cikk >>>>>>>>>>>

A bennünk élő világ kivetítése környezetünkbe
A feng shui energetikai hátterével foglalkozó FENG CHIRŐL készült cikksorozat 6. befejező része. A természetben a világmindenség energetikai szabályai érvényesülnek, míg az épített környezetben egy ember által befolyásolt energetikai kép alakul ki. Energiák hatnak ránk a földből és a kozmoszból, hat ránk az élő és élettelen természet. Épített környezetünk befolyásolja ezeket a hatásokat, megváltoztatja, miközben új ez idáig ismeretlen energiákat, energetikai összefüggéseket generál, melyek hatnak az ott élő emberre. A csi bár láthatatlan de gyakorlással képessé válunk érzékelni, sőt befolyásolni azt. A megfelelő gondossággal és tudatossággal elhelyezett tárgyak erősítik kapcsolatunkat a természettel, behozva környezetünkbe. Az általuk megfogalmazott energiákat generálják körülöttünk, átélhetjük erejüket. Amikor egy természetből vett tárgyat, vagy azt szimbolizáló dolgot elhelyezünk környezetünkben, vele együtt hozzuk mindazt a jót mely éltette őseinket és éltet minket is a mai napig. A feng shui alkalmazásakór éreznünk kell a tárgyak hatásait, azok energiáit, és ez már e tudomány a feng shui kifinomult része melyet a tudatos energiákkal való bánás technikája, tudománya ad a kezünkbe. Ez a feng shui intuitív iskolája a FENG CHI.

Teljes cíkk >>>>>>>>>>

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz