Chi kung a gyakorlatban - Csikung tanfolyamok, stressz oldás, meditációs tanfolyamok

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Chi kung a gyakorlatban

RÓLUNK > Könyveink

A "Chi Kung a gyakorlatban" első kiadása nem kapható, a második bővitett kiadás

"Csikung a gyakorlatban"

címen elökészités alatt van.

Olvasson bele
Részletek a bővitett kiadásból

Amit el kell mondanom a csikungról

Bemelegítő gyakorlatokról  (részlet)

Energetikai gyakorlatokról (részlet)

Miért "Csikung a gyakorlatban" a könyv címe?

A csikung a kínai kultúra ősi technikája. Európában először harcművészeti vonatkozásai váltak ismertté, ezért az a vélemény alakult ki, hogy a Saolin völgyében lévő kolostorokban keletkezett. Valójában már az ősi, legendás császárok idejében foglalkoztak a csivel. Az erről szóló első feljegyzések mintegy 4500 évesek. A csikung szókapcsolat az első ezredfordulót követően vált ismertté, és csak az ópiumháború idején, a XIX. században terjedt el. Korábban az energiával való munkát, a légző- és mozgásos gyakorlatokat taojin néven említették. A csi léte három nagy kínai vallásfilozófiában, a konfucianizmusban, a taoizmusban és a buddhizmusban is megtalálható. Kína nagy és régi ország, így a történelmi fejlődés különböző időszakaiban, az egymástól távoli területeken más-más irányzatok, iskolák alakultak ki. A XX. század 50-es éveinek közepétől Kínában a tudományos akadémia mellett külön osztály foglalkozik a csikung tanulmányozásával, gondolatvilágának elterjesztésével. A csikung-rendszerek gyakorlatait a tudományos akadémia mintegy 15 évi munkával összegyűjtötte, 3200 gyakorlatot találtak.
A csikung nem korlátozódik a taoista-buddhista keleti világra, ma már nagy hatással van az egyetemes emberiségre, a XX. és XXI. század emberére is. Az összegyűjtött gyakorlatok mindegyikének célja az élet különböző területein az ember belső energiáinak hasznosítása. A szabadságnak illata, amelyet az egészséges, szellemileg friss, képességei birtokában lévő ember érezhet csak . Áttekintve az iskolák rendszerét, megállapítható, hogy mindegyik ugyanazokra az alapokra támaszkodva fejlesztette ki rendszerét, a céljainak megfelelően. A csikung fő területei
: öngyógyítás, gyógyítás, önfejlesztés, környezetharmonizálás (feng shui), harcművészetek (önmagunk, családunk és környezetünk megvédése). A rendszer fájának megismerése segítség, hogy a csikung iránt érdeklődő azt az iskolát tudja választani maga számára, amelyik a leginkább megfelel elképzelt fejlődési irányvonalának.
Az évezredek óta egymás mellett élő filozófiai irányzatok egymásba fonódása következtében kialakult a csikungnak az a világi taoista vonulata, amely nem kíván vallási elkötelezettséget gyakorlójától. Bizonyos tekintetben azonban mégis vallásnak tekinthető, magas etikai szintet igénylő eszményeinek megélésén keresztül. Olyan belső Út, belső világunk kutatása, amely a tao tanításait használja. A csikungon belül két fő irányvonal ismert: a belső vagy más néven lágy csikung
, és a külső, vagy kemény csikung egyik jól ismert gyakorlatsora a nyolc brokáttekercs.  Az alapvető eltérés köztük az, hogy az energiamozgásaokat a mozgás során öntudatlanul indítják-e meg a testen belül, vagy befelé fordulva, az agy tudatosan irányítja a csi mozgását. A külső csikung a test ellenállóvá tételére, az izomerő növelésére törekszik, ezért is használják főleg a harcművészetekben. A belső csikung az agyi tevékenység teljes körű uralására törekedve, tudatos energiamozgatást ér el a mozgások elhagyásával, föleg meditációkkal. A belső (lágy) csikungnál a fizikai testen belüli energiamozgásokat az agy követi, míg a külső (kemény) csikungnál a fizikai mozgásokra figyelve, tudattalanul indul el az energiák testen belüli mozgása. Mindkét rendszer a gyakorlás idején uralja a teljes embert, a ma embere számára mégis számos hiányossággal bír, mivel vagy csak a fizikai teljesítményre, vagy csak az agyi tevékenységre koncentrál, elhanyagolva a másik területet. Az újkor mintegy 100 éve kikényszerítette a két irányvonal közti átmeneti iskolák létrejöttét, amelyek fő célja az egyén önfejlesztése. A korunk szellemiségéhez igazodó iskolák a két rendszer közt helyezkednek el, hasznosítva a belső csikung meditációs technikáját és a külső csikung torna jellegű mozgásainak előnyeit. A Chi Kung a Gyakorlatban könyvben olyan gyakorlatokat ismerhet meg az olvasó amelyek a csikung mindkét fő területét egyesítik. A könyvben ismertett gyakorlatok a test, lélek, szellem hármas egységének, harmonikus összhangjának elérését helyezik előtérbe.
Századokon át változott az a
terület, amely a csikung gyakorlásának legfontosabb irányát jelentette. Valaha a legfontosabb cél a harcosok felkészitése volt, míg mára ez az egészség megszerzése, megtartása és az önfejlesztés irányába tolódott el. Korunk iskolái a harcművészeti vonal helyett a fizikai világban való jobb helytállást helyezték működési területük középpontjába. A különböző iskolák az idők folyamán soha nem osztották meg egymással tudásukat,  részben ez a megmagyarázza a különböző fejlődési irányoiknak. A fejlődés nem állt meg, még napjainkban is folytatódik. Az a széles tudásanyag, amelyet az iskolák az évezredek alatt felhalmoztak, közkincsé kezd válni, így megteremtődött annak a lehetősége, hogy iskolák alakuljanak ki előre tudatosan elhatározott célok kiszolgálására. A könyvben szereplő csikung olyan önfejlesztő technika, amelynek fő célja a személyiség fejlesztése, az egészség megszerzése és megtartása, a képességek kifejlesztése. A lágy-kemény csikung kategóriájába tartozik, felhasználva a kemény csikung személyiségformáló technikáit, és a lágy csikung gyógyítással foglalkozó részeit.
A gyakorlatai az egészség megszerzése és megtartása mellett a stresszterhek csökkentését, az élethosszig tartó tanulás eredményességét támogatják. A gyakorlás „aktív meditáció” közben történik, amely felhasználja a kínaiak sok évezred alatt e téren szerzett tudását, arra törekedve, hogy a gyakorló át tudja érezni, magáévá tudja tenni ezt az ősi, de minden ember számára magától értetődő szimbólumrendszert, ezzel is felgyorsítva egészsége visszaszerzését és megőrzését. A gyakorlatok az intuitív és empátiás képességek fejlesztésén, harmonikussá tételén keresztül érik el céljukat, ennek hatására az egyén mint közösség tagja megtalálja helyét globalizálódó világunkban. A gyakorlatok tartalmaznak koncentrációval egybekötött belső elmélyülést igénylő részeket, amelyekkel a csi testen belüli tudatos irányítása történik. Elsajátításuk a meditáció olyan speciális ismereteire támaszkodik, amelyekkel az igen rövid idő alatt hatásossá válik. Mozgásos gyakorlatai átlépnek a kemény csikung területére, de mivel nem harcművészeti célúak, így a mozgások oly mértékben leegyszerűsödtek, hogy azok is rövid idő alatt megtanulhatók, és az energiák mozgása ezzel igen jó hatásfokkal beindul. A gyakorlatok hatására javulnak az emberi és munkatársi kapcsolatok, jelentős mértékben nő az intuitív képesség, amely az üzleti tárgyalásokon, a feladatok gyors elvégzése során jól hasznosítható, hatására:

  • Csökken a pihenésre fordítandó idő, ezzel növekszik az aktív tevékenységre fordítható idő.

  • Az egészségi állapot oly mértékben javul, hogy az enyhébb betegségek, az allergia, a nátha szinte ismeretlenné válnak.

  • Jelentős mértékben javulnak a családi kapcsolatok.

  • Harmonizálódik az egyén és társa a szexuális élete, magasabb szintre emelkedik, úgy teljesítmény, mint tartalom tekintetében.

Minden kor csikung mestere, több ezer év tapasztalata, a fentmaradt irodalma, egyértelműsíti, hogy a fejlődés útja a gyakorlás, a csikung gyakorlása ezt elősegiti a könyv, melynek címe:


Csikung a gyakorlatban.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz